Sensitiv Balance - Forside
Udskriv denne side

Nyhedsbrev

Gratis viden og gode råd
Indtast din e-mail.
Læs mere her


 
Book en tid
Skriv til kontakt@sensitiv.dk og bestil en tid. Mød os personligt eller via Skype.
Tilbud i Århus
Selvværd for sensitive børn
3-timers seminar
Århus, 28. maj

Sensitive børns følelsesliv

1-dagskursus
Århus, 18. juni

Sensitive teenagere og unge

3-timers seminar
Århus, 20. juni

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
Århus 2. juli

Selvkontrol for udadvendte sensitive
1-dagskursus
Århus, 10. september 2016

Fra vrede til varme
1-dagskursus
Århus, 6. december 2016

Indre ro med hjertekohærens
1-dagskursus
Århus, 16. januar 2017
Indre ro
Gruppe med 8 møder. Lær enkle og effektive redskaber, der sætter varige positive spor i din hjerne og psyke.
Læs mere her


 
 
Lise August
Autoriseret psykolog,
specialist i klinisk psykologiMartin August
Psykoterapeut MPF

Køb vores DVD

Køb vores DVDElaine Aron og Lise August formidler nyttig viden og gode råd til særligt sensitive.
  
Se mere her eller besøg webshoppen
Arrangementer
Selvværd for sensitive børn
3-timers seminar
Århus, 28. maj

Indre ro med hjertekohærens
1-dagskursus
København, 11. juni

Indre ro med hjertekohærens 
1-dagskursus
København, 15. juni

Selvværd for sensitive børn

3-timers seminar
København, 16. juni

Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
Århus, 18. juni

Sensitive teenagere og unge
3-timers seminar
Århus, 20. juni

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
København 22. juni

Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
København, 29. juni

Redskaber til socialt sensitive

1-dagskursus
Århus 2. juli

Udadvendte sensitive gruppe

8 aftenmøder
København start 18. august

Selvkontrol for udadvendte sensitive
1-dagskursus
København, 18. august

Indre ro - gruppe

8 aftenmøder
København start 25. august

Fra vrede til varme
1-dagskursus
København, 25. august

Selvkontrol for udadvendte sensitive
1-dagskursus
Århus, 10. september

Flow i arbejdslivet
1-dagskursus
København, 16. september

Fra selvkritik til selvaccept
1-dagskursus
København, 22. september

Kærlighedsliv for sensitive

3-timers seminar
København, 28. september

Sensitive børn i balance
3-timers seminar
København, 1. oktober

Slip nedtrykthed - praktisk guide
3-timers seminar
KBH, 7. november

Slip nedtrykthed - praktisk guide 
3-timers seminar
Århus, 12. november

Sensitive teenagere og unge
3-timers seminar
KBH, 16. november

Sensitive børn i balance
3-timers seminar
Århus, 19. november

Fra vrede til varme
1-dagskursus
Århus, 6. december

Indre ro med hjertekohærens

1-dagskursus
Århus, 16. januar

Sensitiv med overskud
1-dagskursus
København, 19. januar

Giv dit sensitive barn overskud
1-dagskursus
København 21. Januar

Redskaber til arbejdslivet
3-timers seminar
København 25 januar

Test dig selv eller dit barn - veje til indsigt 

Hvorfor kan det være nyttigt at teste sig selv eller sit barn?


En selvtest kan give en værdifuld indsigt i forskellige sider af personligheden og være begyndelsen til at opsøge mere information om emnet. I hverdagen kan indsigten i forskellige sider af personligheden bidrage til, at man bedre kan mindske ulemper og håndtere eventuelle problemer, der er forbundet med dem. Samtidig kan man også bruge sin indsigt til at få de positive potentialer i de forskellige træk til at træde mere tydeligt frem. 

Links til at teste sig selv og/eller sit barn


Er du særligt sensitiv?
Er dit barn særligt sensitiv?
Er du introvert eller ekstrovert?
Er dit barn introvert eller ekstrovert?
Er du nyhedssøgende/sensationssøgende?

En selvtest er ikke nøjagtig, og resultatet skal ikke stå alene


En selvtest er aldrig helt nøjagtig, og resultatet af den må ikke stå alene i vurderingen af et personlighedstræk. Man skal blandt andet tage højde for:

1. Eventuelle nuværende tegn på mistrivsel. Det er vigtigt, at fysisk eller psykisk lidelse ikke bliver overset. Læs mere her. Man skal også skelne mellem træk og diagnoser. Læs mere her.

2. Samspillet med positive og negative faktorer i opvæksten og den nuværende livssituation. Læs mere her.

3. Samspillet med andre træk i personligheden. Læs mere her.

 

1. Aktuelle nuværende tegn på mistrivsel

At man genkender et eller flere personlighedstræk i en selvtest udelukker ikke, at man kan have mere alvorlige problemer, hvor der er behov for ekstra hjælp gennem diagnose og behandling. Vigtige tegn på mistrivsel kan f.eks. være, at man eller ens barn:

•trækker sig socialt
•bliver rastløs
•mister interesse og energi
•er trist og angst
•sover for meget eller for lidt
•taler usammenhængende

Der er også andre tegn end disse. Tidlig hjælp og behandling kan give et bedre forløb, og derfor skal du ikke se bort fra tegn på mistrivsel. Hvis du er bekymret for dig selv eller dit barn, skal du kontakte egen læge, som kan vurdere, om der er behov for mere hjælp. Ønsker du mere viden om forskellige psykiatriske diagnoser anbefaler vi, at du benytter Psykiatrifondens hjemmeside og rådgivning:
Information om diagnoser: Læs mere her.
Information om psykiske forstyrrelser hos børn og unge: Læs mere her.

Forskellen mellem personlighedstræk og diagnoser

Personlighedstræk er normale forskelle mellem individer, som er forbundet med fordele og ulemper. Dvs. at et personlighedstræk ikke er en sygdom, men en betegnelse, der beskriver typiske mønstre i måden, man selv eller barnet er tilbøjelig til at opføre sig på. 

Personlighedstræk skal ikke behandles. Man skal tværtimod stræbe efter, at de beriger den enkelte og omgivelserne.  
Selvom et personlighedstræk ikke er en sygdom, kan særligt sensitive, introverte, ekstroverte osv. rammes af fysiske og psykiske lidelser.

Du skal derfor ikke tænke: "hvis man er sensitiv, kan  man ikke samtidig have en psykisk lidelse." Sensitivitet og psykisk lidelse er to forskellige ting. Men nogle gange bliver sensitive børn og voksne syge og har brug for behandling. Læs om tegn på mistrivsel.
 

Samspillet med positive og negative faktorer i miljøet

I dag forsker man i stigende grad i positive sider ved at være mere sensitiv, påvirkelig og modtagelig. Man studerer, hvordan børn og voksnes gener, stressrespons og temperament spiller sammen med forskellige faktorer i miljøet. I adskillige af disse studier har man fundet forskellig modtagelighed, som både gælder på godt og ondt, og som i øjeblikket er en meget udbredt forståelse af sensitivitet:

Når et sensitivt barn møder belastninger i sin opvækst, kan det være mere sårbart, og man kan se større risiko for, at det udvikler angst, depression eller andre psykiske lidelser.

Hvis barnet omvendt vokser op i et trygt og berigende miljø, har nogle af de samme kendetegn, som gør barnet sårbart i det belastende miljø, vist sig også at gøre det mere modtageligt for de positive virkninger af det positive miljø. Her kan det sensitive barn trives og præstere over middel.

Nogle undersøgelser tyder på, at det ikke kun er miljøet i barndommen, men også den nuværende  livssituation, som de mest sensitive er mere berørte af og påvirkede af. Det er vigtigt at følge, hvordan forskningen udvikler sig i de kommende år, hvis man ønsker en dybere indsigt i disse spørgsmål. Læs mere om forskningen.
 

Der findes mange forskellige træk, som påvirker personligheden

I undermenuerne er der eksempler på særligt sensitive, introverte, ekstroverte og nyhedssøgende/sensationssøgende træk. Men der findes mange andre personlighedstræk end disse. Du skal derfor ikke bruge ét enkelt personlighedstræk - f.eks. særlig sensitivitet - til at forklare hele din egen eller dit barns personlighed. Enhver personlighed er sammensat af mange forskellige sider, som spiller sammen med hinanden og det omgivende miljø.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil vurdere din egen eller dit barns personlighed, er det en god ide at opsøge en fagperson, som har viden om børn og voksnes forskellige nedarvede og tillærte personlighedstræk. Læs mere om nedarvede personlighedstræk

Er du særligt sensitiv? - Er dit barn særligt sensitiv?

Disse to tests gennemgår nogle træk, der er typiske for særligt sensitive voksne og børn. At opdage sin egen eller barnets sensitivitet kan være en stor lettelse og begyndelsen til en meget positiv forandring i livet. 
De to tests er udviklet af Elaine Aron, ph.d., psykolog, forsker, klinisk psykolog og forfatter til flere internationale bestsellere
selvhjælpsbøger. Læs mere om Elaine Aron

Se videoklip fra seminar og DVD med Elaine Aron og Lise August, som formidler mere information og flere gode råd.

Er du selv eller dit barn introvert eller ekstrovert? 

Elaine og Arthur Arons undersøgelser af de særligt sensitive træk tyder på, at 70 % er indadvendte. Men der er også en mindre gruppe, som har mange ekstroverte træk. At forstå og opdage de introverte og ekstroverte sider af sin egen eller sit barns personlighed giver gode muligheder for at skabe mere trivsel i det daglige liv.
De to tests er citeret fra den amerikanske forfatter Marti Olsen Laney i bøgerne Fordelen ved at være indadvendt og The Hidden Gifts of The Introverted Child.   

Er du sensationssøgende/nyhedssøgende? 

Disse to træk anses af flere forskere for at være beslægtede med hinanden, og de forbindes med, at man er tilbøjelig til at opsøge stimulerende og nye situationer.
De kan godt sameksistere med de sensitive træk i personligheden, hvilket kan give oplevelsen af modsætninger. Flere har brugt følgende billede til at beskrive modsætningen: "Det er som at køre med en fod på speeder og bremse - på samme tid!". Testen for sensationssøgende er udviklet af Elaine Aron, der har observeret, at sensationssøgende, som også er sensitive, er mindre villige til at løbe en risiko for at opsøge stimulation end sensationssøgende, der ikke har sensitive træk.    

Ønsker du at læse mere om sensitivitet hos børn, unge og voksne? 

Den viden, vi formidler via selvtests og resten af hjemmesiden, er forankret i forskning inden for psykologien. Vi bestræber os på at formidle emnerne på en måde, som forhåbentlig både giver mening og er forståelig for almindelige mennesker. Det indebærer forenklinger og omskrivninger af de budskaber, som findes i faglitteraturen.

Det særligt sensitive træk omtales eksempelvis ofte som et karaktertræk. En mere præcis betegnelse for særlig sensitivitet ville være temperamentstræk, fordi der ifølge Elaine Aron er tale om et nedarvet træk.

Vil du have mere viden og gode råd?

Læs om særlig sensitivitet, sensitive børn og forskningen eller se videoklip.
Vores gratis nyhedsbrev med viden og gode råd udkommer en gang om måneden. Tilmeld nyhedsbrev her.
 
 

Sensitiv Balance        Peter Bangs Vej 1, Bygning 8        2000 Frederiksberg        Telefon 40983322        kontakt@sensitiv.dk
© Copyright Sensitiv Balance - Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af indhold er ikke tilladt.
Enhver anden type gengivelse af indhold kræver skriftlig aftale med Sensitiv Balance.