Sensitiv Balance - Forside
Udskriv denne side
Book en tid!
Skriv til kontakt@sensitiv.dk og bestil en tid. Mød os personligt eller via Skype.

Nyhedsbrev tilmelding

Klik på knappen og tilmeld dig vores nyhedsbrev!

tilmeld
Tilbud i Århus
Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
Århus, 26. september

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
Århus, 23. november

Indre ro med hjertekohærens
1-dagskursus
Århus, 22. januar 2018
Indre ro
Gruppe med 8 møder. Lær enkle og effektive redskaber, der sætter varige positive spor i din hjerne og psyke.
Læs mere her

 
 
Lise August
Autoriseret psykolog,
specialist i klinisk psykologiMartin August
Psykoterapeut MPF

Køb bog & video

Få nyttig viden og gode råd til sensitive børn og voksne, og se videokursus med Elaine Aron og Lise August

Sensitive børn og voksne
  
Se mere her eller besøg webshoppen
Arrangementer
Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
København, 14. september

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer
1-dagskursus
København, 21. september

Fra selvkritik til selvaccept
1-dagskursus
København, 23. september

Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
Århus, 26. september

Indre ro med hjertekohærens 
1-dagskursus
København, 28. september

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
København, 5. oktober

Fra vrede til varme
1-dagskursus
København, 7. oktober

Fra vrede til varme
1-dagskursus
København, 12. oktober

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer
1-dagskursus
København, 26. oktober

Selvkontrol for udadvendte
1-dagskursus
København, 2. november

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
Århus, 23. november

Sensitive teenagere og unge
3-timers seminar
København, 25. november

Sensitiv med overskud
1-dagskursus
København, 18. januar

Selvværd for sensitive børn 
3-timers seminar
København, 18. januar

Indre ro med hjertekohærens 
1-dagskursus
Århus, 22. januar

Fra vrede til varme gruppeforløb
Gruppe á 8 mødegange
København, start 23. januar

Indre ro og balance gruppeforløb
Gruppe á 8 møder
København, 1. februar 2018

Slip nedtrykthed - praktisk guide 
3-timers seminar
København, 21. februar 2018

Selvomsorg giver styrke gruppe
Gruppe á 8 møder
København, 10. april 2018
Test dig selv eller dit barn - veje til indsigt 

Hvorfor kan det være nyttigt at teste sig selv eller sit barn?


En selvtest kan give en værdifuld indsigt i forskellige sider af personligheden og være begyndelsen til at opsøge mere information om emnet. I hverdagen kan indsigten i forskellige sider af personligheden bidrage til, at man bedre kan mindske ulemper og håndtere eventuelle problemer, der er forbundet med dem. Samtidig kan man også bruge sin indsigt til at få de positive potentialer i de forskellige træk til at træde mere tydeligt frem. 

Links til at teste sig selv og/eller sit barn


Er du særligt sensitiv?
Er dit barn særligt sensitiv?
Er du introvert eller ekstrovert?
Er dit barn introvert eller ekstrovert?
Er du nyhedssøgende/sensationssøgende?

En selvtest er ikke nøjagtig, og resultatet skal ikke stå alene


En selvtest er aldrig helt nøjagtig, og resultatet af den må ikke stå alene i vurderingen af et personlighedstræk. Man skal blandt andet tage højde for:

1. Eventuelle nuværende tegn på mistrivsel. Det er vigtigt, at fysisk eller psykisk lidelse ikke bliver overset. Læs mere her. Man skal også skelne mellem træk og diagnoser. Læs mere her.

2. Samspillet med positive og negative faktorer i opvæksten og den nuværende livssituation. Læs mere her.

3. Samspillet med andre træk i personligheden. Læs mere her.

 

1. Aktuelle nuværende tegn på mistrivsel

At man genkender et eller flere personlighedstræk i en selvtest udelukker ikke, at man kan have mere alvorlige problemer, hvor der er behov for ekstra hjælp gennem diagnose og behandling. Vigtige tegn på mistrivsel kan f.eks. være, at man eller ens barn:

•trækker sig socialt
•bliver rastløs
•mister interesse og energi
•er trist og angst
•sover for meget eller for lidt
•taler usammenhængende

Der er også andre tegn end disse. Tidlig hjælp og behandling kan give et bedre forløb, og derfor skal du ikke se bort fra tegn på mistrivsel. Hvis du er bekymret for dig selv eller dit barn, skal du kontakte egen læge, som kan vurdere, om der er behov for mere hjælp. Ønsker du mere viden om forskellige psykiatriske diagnoser anbefaler vi, at du benytter Psykiatrifondens hjemmeside og rådgivning:
Information om diagnoser: Læs mere her.
Information om psykiske forstyrrelser hos børn og unge: Læs mere her.

Forskellen mellem personlighedstræk og diagnoser

Personlighedstræk er normale forskelle mellem individer, som er forbundet med fordele og ulemper. Dvs. at et personlighedstræk ikke er en sygdom, men en betegnelse, der beskriver typiske mønstre i måden, man selv eller barnet er tilbøjelig til at opføre sig på. 

Personlighedstræk skal ikke behandles. Man skal tværtimod stræbe efter, at de beriger den enkelte og omgivelserne.  
Selvom et personlighedstræk ikke er en sygdom, kan særligt sensitive, introverte, ekstroverte osv. rammes af fysiske og psykiske lidelser.

Du skal derfor ikke tænke: "hvis man er sensitiv, kan  man ikke samtidig have en psykisk lidelse." Sensitivitet og psykisk lidelse er to forskellige ting. Men nogle gange bliver sensitive børn og voksne syge og har brug for behandling. Læs om tegn på mistrivsel.
 

Samspillet med positive og negative faktorer i miljøet

I dag forsker man i stigende grad i positive sider ved at være mere sensitiv, påvirkelig og modtagelig. Man studerer, hvordan børn og voksnes gener, stressrespons og temperament spiller sammen med forskellige faktorer i miljøet. I adskillige af disse studier har man fundet forskellig modtagelighed, som både gælder på godt og ondt, og som i øjeblikket er en meget udbredt forståelse af sensitivitet:

Når et sensitivt barn møder belastninger i sin opvækst, kan det være mere sårbart, og man kan se større risiko for, at det udvikler angst, depression eller andre psykiske lidelser.

Hvis barnet omvendt vokser op i et trygt og berigende miljø, har nogle af de samme kendetegn, som gør barnet sårbart i det belastende miljø, vist sig også at gøre det mere modtageligt for de positive virkninger af det positive miljø. Her kan det sensitive barn trives og præstere over middel.

Nogle undersøgelser tyder på, at det ikke kun er miljøet i barndommen, men også den nuværende  livssituation, som de mest sensitive er mere berørte af og påvirkede af. Det er vigtigt at følge, hvordan forskningen udvikler sig i de kommende år, hvis man ønsker en dybere indsigt i disse spørgsmål. Læs mere om forskningen.
 

Der findes mange forskellige træk, som påvirker personligheden

I undermenuerne er der eksempler på særligt sensitive, introverte, ekstroverte og nyhedssøgende/sensationssøgende træk. Men der findes mange andre personlighedstræk end disse. Du skal derfor ikke bruge ét enkelt personlighedstræk - f.eks. særlig sensitivitet - til at forklare hele din egen eller dit barns personlighed. Enhver personlighed er sammensat af mange forskellige sider, som spiller sammen med hinanden og det omgivende miljø.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du vil vurdere din egen eller dit barns personlighed, er det en god ide at opsøge en fagperson, som har viden om børn og voksnes forskellige nedarvede og tillærte personlighedstræk. Læs mere om nedarvede personlighedstræk

Er du særligt sensitiv? - Er dit barn særligt sensitiv?

Disse to tests gennemgår nogle træk, der er typiske for særligt sensitive voksne og børn. At opdage sin egen eller barnets sensitivitet kan være en stor lettelse og begyndelsen til en meget positiv forandring i livet. 
De to tests er udviklet af Elaine Aron, ph.d., psykolog, forsker, klinisk psykolog og forfatter til flere internationale bestsellere
selvhjælpsbøger. Læs mere om Elaine Aron

Se videoklip fra seminar og DVD med Elaine Aron og Lise August, som formidler mere information og flere gode råd.

Er du selv eller dit barn introvert eller ekstrovert? 

Elaine og Arthur Arons undersøgelser af de særligt sensitive træk tyder på, at 70 % er indadvendte. Men der er også en mindre gruppe, som har mange ekstroverte træk. At forstå og opdage de introverte og ekstroverte sider af sin egen eller sit barns personlighed giver gode muligheder for at skabe mere trivsel i det daglige liv.
De to tests er citeret fra den amerikanske forfatter Marti Olsen Laney i bøgerne Fordelen ved at være indadvendt og The Hidden Gifts of The Introverted Child.   

Er du sensationssøgende/nyhedssøgende? 

Disse to træk anses af flere forskere for at være beslægtede med hinanden, og de forbindes med, at man er tilbøjelig til at opsøge stimulerende og nye situationer.
De kan godt sameksistere med de sensitive træk i personligheden, hvilket kan give oplevelsen af modsætninger. Flere har brugt følgende billede til at beskrive modsætningen: "Det er som at køre med en fod på speeder og bremse - på samme tid!". Testen for sensationssøgende er udviklet af Elaine Aron, der har observeret, at sensationssøgende, som også er sensitive, er mindre villige til at løbe en risiko for at opsøge stimulation end sensationssøgende, der ikke har sensitive træk.    

Ønsker du at læse mere om sensitivitet hos børn, unge og voksne? 

Den viden, vi formidler via selvtests og resten af hjemmesiden, er forankret i forskning inden for psykologien. Vi bestræber os på at formidle emnerne på en måde, som forhåbentlig både giver mening og er forståelig for almindelige mennesker. Det indebærer forenklinger og omskrivninger af de budskaber, som findes i faglitteraturen.

Det særligt sensitive træk omtales eksempelvis ofte som et karaktertræk. En mere præcis betegnelse for særlig sensitivitet ville være temperamentstræk, fordi der ifølge Elaine Aron er tale om et nedarvet træk.

Vil du have mere viden og gode råd?

Læs om særlig sensitivitet, sensitive børn og forskningen eller se videoklip.
Vores gratis nyhedsbrev med viden og gode råd udkommer en gang om måneden. Tilmeld nyhedsbrev her.
 
 

Sensitiv Balance        Peter Bangs Vej 7A        2000 Frederiksberg        Telefon 40983322        kontakt@sensitiv.dk
© Copyright Sensitiv Balance - Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af indhold er ikke tilladt.
Enhver anden type gengivelse af indhold kræver skriftlig aftale med Sensitiv Balance.