Sensitiv Balance - Forside
Udskriv denne side

Nyhedsbrev

Gratis viden og gode råd
Indtast din e-mail.
Læs mere her


 
Book en tid
Skriv til kontakt@sensitiv.dk og bestil en tid. Mød os personligt eller via Skype.

Tilbud i Århus
Fra vrede til varme
1-dagskursus
Århus, 15. juni

Selvværd for sensitive børn
3-timers seminar
Århus, 17. juni

Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
Århus, 26. september

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
Århus, 23. november

Indre ro med hjertekohærens
1-dagskursus
Århus, 22. januar 2018
Indre ro
Gruppe med 8 møder. Lær enkle og effektive redskaber, der sætter varige positive spor i din hjerne og psyke.
Læs mere her


 
 
Lise August
Autoriseret psykolog,
specialist i klinisk psykologiMartin August
Psykoterapeut MPF

Køb bog & video

Få nyttig viden og gode råd til sensitive børn og voksne, og se videokursus med Elaine Aron og Lise August

Sensitive børn og voksne
  
Se mere her eller besøg webshoppen
Arrangementer
Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
København, 18. marts

Fra vrede til varme - gruppe
8 aftenmøder
København, start 21. marts

Indre ro med hjertekohærens 
1-dagskursus
København, 25. marts

Fra selvkritik til selvaccept
1-dagskursus
København, 30. marts

Fra vrede til varme
1-dagskursus
København, 6. april

Selvkontrol for udadvendte sensitive
1-dagskursus
København, 11. maj

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
København, 18. maj

Fra vrede til varme
1-dagskursus
Århus, 15. juni

Selvværd for sensitive børn
3-timers seminar
Århus, 17. juni

Sensitive børn i balance
3-timers seminar
København, 20. juni

Fra selvkritik til selvaccept
1-dagskursus
København, 22. juni

Flow i arbejdslivet
1-dagskursus
København, 17. september

Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
Århus, 26. september

Kærlighed og parforhold

3-timers seminar
København, 4. oktober

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
Århus, 23. november

Sensitive teenagere og unge
3-timers seminar
København, 25. november

Selvværd for sensitive børn 
3-timers seminar
København, 27. november

Sensitiv med overskud
1-dagskursus
København, 18. januar

Indre ro med hjertekohærens 
1-dagskursus
Århus, 22. januar

Slip nedtrykthed - praktisk guide 
3-timers seminar
København, 21. februar 2018

Særligt sensitive mennesker  - viden og 5 gode råd til sensitive og nærtstående

Et nedarvet personlighedstræk

Det særligt sensitive træk er et nedarvet personlighedstræk, som er lige fordelt på køn. Ifølge den amerikanske psykolog og forsker Elaine Aron er det kendetegnet ved, at nervesystemet reagerer mere følsomt på stimulation og bearbejder indtryk med større dybde. Amerikanske og tyske undersøgelser tyder på, at trækket berører mellem 15 og 20 % af alle mennesker.

Fordele og ulemper

Det særligt sensitive træk giver fordele i nogle miljøer og ulemper i andre miljøer. F.eks. kan mange særligt sensitive reagere meget positivt på at arbejde i rolige omgivelser. Omvendt kan de også føle sig meget generede af at arbejde i et storrumskontor. 
I det daglige liv kan man opleve de sensitive træk som en gave, når man får en god snak med en ven eller ser en smuk solnedgang.  
Omvendt kan man opleve, at det er en ulempem hvis man i myldretiden befinder sig i en bus og er ved at komme for sent til en aftale, samtidig med at den, der sidder ved siden af, snakker højlydt i sin mobiltelefon. 

Betydningen af miljøet og det indre liv

Det er i høj grad det omgivende miljø, som er med til at afgøre, om det er en fordel eller en ulempe at være særligt sensitiv. Men de følsomme reaktioner på stimulation handler ikke kun de ydre omgivelser. Det handler også om det indre liv. Hvis man er god til at regulere sine følelser og reflektere over ting på en konstruktiv måde, kan man som særligt sensitiv blive meget påvirket af det. Omvendt kan man også være meget påvirket af at have svært ved at regulere sine følelser eller af at reflektere over ting på en negativ måde.

Vil du have mere viden og gode råd?

Nedenfor kan du læse gode råd, som mange særligt sensitive har haft gavn af at følge i hverdagen. I disse år er der mange andre forskere end Elaine Aron, som arbejder med at skabe en dybere indsigt i sensitivitet. Den internationale forskning udvikler sig mod et større fokus på, hvordan man kan forstå og udnytte fordelene ved at være mere påvirkelig og modtagelig. Derfor kan man se frem til, at der i de kommende år vil komme ny viden og flere anbefalinger, som kan gavne sensitive mennesker.  

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbreve med viden og gode råd her.

5 gode råd til særligt sensitive - og læs også gode råd til nærtstående længere nede  


1. Få en dybere forståelse for de fordelagtige sider af din sensitivitet: f.eks. indlevelsesevne, evne til at registrere og sætte ord på følelser, modtagelighed for naturens skønhed, musik, kunst eller dyr, moralsk omtanke, at træffe velovervejede beslutninger.
I hvilke situationer kommer de "lyse sider" af din følsomhed frem? Planlæg bevidst at skabe flere af den type situationer - hver dag, hver uge, hvert år.

2. Kend dine reaktioner på at være overvældet. Lad være at dømme dig selv eller andre negativt ud fra den slags situationer. Det vil skabe mere uro i nervesystemet. Brug i stedet din refleksionsevne fornuftigt og tag ved lære af situationen på en konstruktiv måde, der ruster dig bedre til at møde en lignende situation i fremtiden. Lær eksempelvis hvordan du 1. forebygger overstimulation, 2. håndterer den, når den alligevel indfinder sig og 3. finder ro og indre balance bagefter. Se også kurserne i Indre ro og Fra selvkritik til selvaccept.

3. Hav respekt for dine grænser. Lær at kommunikere positivt og løsningsorienteret om det. Det er et biologisk vilkår, at man som særligt sensitiv kan blive generet af ting, som ikke på samme måde "går andre på nerverne". Når du ikke forventer, at andre automatisk forstår din følsomhed, kan du lettere styre uden om at blive skuffet og såret. Oplev i stedet indre ro ved at acceptere, at alle andre ikke oplever verden ligesom du gør.

Se evt. videoklip fra vores DVD om at modtage gode råd fra andre, der ikke er særligt sensitive eller om fMRI hjernescanning af sensitive.

4. Bliv ekstra skarp til at prioritere. Det er typisk, at særligt sensitive mennesker har behov for mere ro og fordybelse i hverdagen for at kunne trives: afsæt ekstra tid til at "nørkle med ting, sysle rundt derhjemme", så du falder til ro. Når du siger fra til flere ting end de fleste andre, er det ikke for at få et "kedeligt liv". Gode fravalg vil typisk være svære. Men de kan give dig mere energi til det, der virkelig er væsentligt for dig. Det er især vigtigt for de særligt sensitive, som samtidig også scorer højt på udadvendte og/eller nyhedssøgende personlighedstræk. Ved denne kombination af personlighedstræk søger man oplevelser og stimulation, men alligevel har den sensitive side af personligheden brug for ro i hverdagen. Læs om kurset selvkontrol for udadvendte sensitive

5. Bliv klogere på din sensitivitet. Der er ikke én vej, der passer til alle: er man f.eks. sensitivt A-menneske og kuldefølsom er man det i ekstra høj grad. Men omvendt kan man også være sensitivt B-menneske og varmefølsom og være påvirket af dette i meget høj grad. Husk, at det særligt sensitive træk blander sig med andre nedarvede personlighedstræk. Desuden tyder flere undersøgelser på, at du som sensitiv på godt og ondt er mere påvirket af de oplevelser du har haft gennem barndommen og senere i livet. Læs mere.
Der er stor forskel på forskellige særligt sensitive mennesker. Brug tid på at få erfaringer og finde gode svar på spørgsmålet: hvad passer til mig?

Du kan teste din og dit barns sensitivitet her.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbreve med viden og gode råd her


Hvad kan du ellers gøre?

-Vores dobbelt DVD med viden og gode råd kan give dig praktisk inspiration til hverdagen. Læs mere eller køb her. Se den evt. sammen med din partner, dit barn (fra barnet er 11-12 år) eller andre nærtstående. Det giver ofte anledning til nogle dybe samtaler om personlige emner, som har betydning for kontakten.

-Det introducerende seminar om særligt sensitiv - find balancen i livet har været gentaget over 25 gange. Seminaret kan give dig og dine nærtstående en dybere forståelse af din sensitivitet og af hvad man kan gøre i hverdagen.

-Vores kurser kan hjælpe dig til at finde indre ro , skrue ned for selvkritik og acceptere dig selv og styrke dig selv via selvomsorg

-Kurset om flow i arbejdslivet giver dig viden om, hvordan du skaber positiv forandring i din hverdag på jobbet.

-Hvis du har sensitive børn kan vi anbefale seminarerne om særligt sensitive børn og sensitive børns selvværd. På 1-dagskurset om sensitive børns følelsesliv lærer du nogle af de mest virkningsfulde redskaber fra vores forældrerådgivning.


5 gode råd til nærtstående:


1. Accepter forskellen. Lad være med at kræve at den særligt sensitive holder op med at være følsom eller bliver samme type som du selv er.

2. Husk at indtryk, situationer og aktiviteter, du selv holder af, kan være trættende for den særligt sensitive.

3. Find måder at være sammen, som passer jer begge godt (f.eks. når partnere skal vælge ferie, eller venner vælger hvilken film de skal se etc…)

4. Når særligt sensitive er overvældede af indtryk, dukker de værste sider op – et time-out uden indtryk hjælper dem til at vende tilbage til ”bedste udgave af sig selv”.

5. Værdsæt alle fordelene ved at kende et særligt sensitivt menneske: f.eks. kreativiteten, medfølelsen, dybden osv.


Vi håber, at disse råd kan give lidt inspiration med på vejen, men at læsere af hjemmesiden samtidig husker, at det vigtigste er at forstå det særligt sensitive træk på et dybere niveau.
Forståelsen gør det muligt hele tiden at vurdere situationen på en nuanceret måde - og så opfinde og udvælge de løsninger, som passer bedst til den enkelte og til sammenhængen.

Sensitiv Balance        Peter Bangs Vej 1, Indgang 7A        2000 Frederiksberg        Telefon 40983322        kontakt@sensitiv.dk
© Copyright Sensitiv Balance - Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af indhold er ikke tilladt.
Enhver anden type gengivelse af indhold kræver skriftlig aftale med Sensitiv Balance.