Sensitiv Balance - Forside
Udskriv denne side
Book en tid!
Skriv til kontakt@sensitiv.dk og bestil en tid. Mød os personligt eller via Skype.

Nyhedsbrev tilmelding

Klik på knappen og tilmeld dig vores nyhedsbrev!

tilmeld
Tilbud i Århus
Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
Århus, 26. september

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
Århus, 23. november

Indre ro med hjertekohærens
1-dagskursus
Århus, 22. januar 2018
Indre ro
Gruppe med 8 møder. Lær enkle og effektive redskaber, der sætter varige positive spor i din hjerne og psyke.
Læs mere her

 
 
Lise August
Autoriseret psykolog,
specialist i klinisk psykologiMartin August
Psykoterapeut MPF

Køb bog & video

Få nyttig viden og gode råd til sensitive børn og voksne, og se videokursus med Elaine Aron og Lise August

Sensitive børn og voksne
  
Se mere her eller besøg webshoppen
Arrangementer
Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
København, 14. september

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer
1-dagskursus
København, 21. september

Fra selvkritik til selvaccept
1-dagskursus
København, 23. september

Sensitive børns følelsesliv
1-dagskursus
Århus, 26. september

Indre ro med hjertekohærens 
1-dagskursus
København, 28. september

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
København, 5. oktober

Fra vrede til varme
1-dagskursus
København, 7. oktober

Fra vrede til varme
1-dagskursus
København, 12. oktober

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer
1-dagskursus
København, 26. oktober

Selvkontrol for udadvendte
1-dagskursus
København, 2. november

Redskaber til socialt sensitive
1-dagskursus
Århus, 23. november

Sensitive teenagere og unge
3-timers seminar
København, 25. november

Sensitiv med overskud
1-dagskursus
København, 18. januar

Selvværd for sensitive børn 
3-timers seminar
København, 18. januar

Indre ro med hjertekohærens 
1-dagskursus
Århus, 22. januar

Fra vrede til varme gruppeforløb
Gruppe á 8 mødegange
København, start 23. januar

Indre ro og balance gruppeforløb
Gruppe á 8 møder
København, 1. februar 2018

Slip nedtrykthed - praktisk guide 
3-timers seminar
København, 21. februar 2018

Selvomsorg giver styrke gruppe
Gruppe á 8 møder
København, 10. april 2018
Forskning i sensitivitet og metoder til positiv forandring 

Hvilket grundlag bygger vores daglige arbejde på?

I denne sektion af hjemmesiden kan du få et dybere indblik i den forskning, som ligger bag arbejdet med sensitive børn og voksne.

Vi tilbyder desuden to inspirerende videokurser med førende forskere i sensitivitet og metoder til at fremme indre ro og følelsesregulering:

To videokurser, der formidler forskning og praktiske anbefalinger


Fordelen ved at være sensitiv - under forskernes lup.
Elaine Aron ph.d. og professor Arthur Aron, seniorforsker Michael Pluess og professor Jay Belsky formidler den nyeste viden om forskningen i positive sider ved at være sensitiv. De giver desuden mange anbefalinger til hverdagen.
Læs mere her

Indre ro - en praktisk guide
Professor Paul Gilbert formidler viden og redskaber til at fremme indre ro og regulere følelser fra negativ til positiv i hverdagen.
Læs mere her.

Vi har udviklet videokurserne i forbindelse med arbejdet på to bøger:
1. DVD og bog om fordelen ved at være sensitiv - en praktisk guide til sensitive børn og voksnes potentialer.
2. Sensitive børn fra sårbarhed til styrke. Bogen udgives af Hans Reitzels Forlag/Gyldendal Akademisk og handler om, hvordan fagpersoner og forældre i fællesskab kan styrke sensitive børn


I undermenuerne kan du læse mere om teorier, eksperter og litteratur, som inspirerer og guider de tilgange, vi benytter. 
Vi ser frem til det kommende arbejde med at præsentere de forskellige perspektiver på forskningen via hjemmesiden og i nyhedsbrevet. I den forbindelse vil vi løbende udbygge denne sektion af hjemmesiden.

Kort guide til studerende

Grundlaget for at arbejde med sensitive børn er baseret på traditionen for at arbejde med nedarvede træk - såkaldte temperamentstræk - hvor de amerikanske børnelæger Stella Chess og Alexander Thomas er pionerer.
Læs mere her

Sensitivitet og sårbarhed

I tidligere studier af sensitivitet har man frem til slutningen af 90'erne især sat fokus på, hvordan de mest sensitive klarer sig i miljøer, der er præget af negative og belastende faktorer. Fordi de er mere påvirkede af forskellige negative forhold i omgivelserne, har man antaget, at påvirkeligheden og modtageligheden er en sårbarhed og en ulempe.
I adskillige studier af de temperamenter, individuelle forskelle i stressrespons og genetiske markører, som forbindes med sensitivitet, har man fundet at de mest sensitive har større risiko for at udvikle adfærdsproblemer, emotionelle vanskeligheder og psykiske lidelser.

 

Sensitivitet og positive potentialer

Siden slutningen af 90'erne er der i stigende grad kommet fokus på positive sider ved at være mere sensitiv, påvirkelig og modtagelig. Flere studier har vist, at sensitive ikke kun synes at reagere mere kraftigt på vanskelige forhold i omgivelserne. Når det omgivende miljø er nærende og støttende, ses der i flere studier også en større modtagelighed for disse positive forhold.

Dvs. at de sensitive fordele og positive potentialer ikke vil udtrykke sig uanset hvad. For at resurserne kommer til syne, må der være positive faktorer i det omgivende miljø, som fremkalder de potentielle fordele. 

Der ses i disse år en integration af fire teoridannelser på dette område:

1. Forskellig modtagelighed (differential susceptibility) Læs mere her.
2. Fordelagtig sensitivitet (vantage sensitivity)
3. Biologisk sensitivitet for konteksten (biological sensitivity to context BSC)
4. Særlig sensitivitet/sensory processing sensitivity
 
Alle disse teorier bygger på evolutionsbiologiske antagelser om, at der er knyttet både fordele og ulemper til alle træk (ikke kun til de sensitive træk) og at disse vil vise sig i visse kontekster og ikke i andre.
Se referencer til vigtige bøger og artikler på litteraturlisten herunder.

Søg desuden videre på disse teoridannelser og forfattere, da der hele tiden udgives nye forskningsartikler på området, som i øjeblikket vækker stigende international interesse.     

Tilmeld nyhedsbrevet, hvis du ønsker at få nyheder om vores kommende bog og videoklip med de internationale eksperter, som guider og beriger vores arbejde.
 

Litteraturliste: videnskabelige referencer og bøger, som henvender sig til fagpersoner


Acevedo, B. P, Aron, E., Aron, A., Sangster, M., Collins, N., & Brown, L. (2014) The highly sensitive brain: An fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others’ emotions. Brain and Behavior, 4, 580-594.

Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 345-368.

Aron, E. N., Aron, A., & Davies, K. (2005). "Adult Shyness: The Interaction of Temperamental Sensitivity and a Negative Childhood Environment." Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181-197.

Aron, E.N. (2010) Psychotherapy and the Highly Sensitive Person. New York. Routledge.

Aron, A., Ketay, S., Hedden, T., Aron, E. N., Markus, H. R., & Gabrieli, J. D. E. (2010) Temperament trait of sensory processing sensitivity moderates cultural differences in neural response. Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Aron, E., Aron, A. & Jagiellowicz, J. (2012) Sensory Processing Sensitivity: A Review in the Light of the Evolution of Biological Responsivity. Personality and Social Psychology Review.

Bakermans-Kranenburg, M. J. & Van Ijzendoorn, M. H. Differential susceptibility to rearing environment depending on dopamine-related genes: New evidence and a metaanalysis. Development and Psychopathology, 23 (2011).

Baldwin M. W. & Taylor, S. E. (2010) Social Influences on Health: Is Serotonin a Critical Mediator? Psychosomatic Medicine 72:107-112 (2010).

Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007). For better and for Worse: Differential susceptibility to environmental influences. Current Directions in Psychological Science, 16, 300-304.

Belsky, J. and Pluess, M. (2009a). Beyond Diathesis Stress: Differential Susceptibility to Environmental Influences , Psychological Bulletin 2009, Vol. 135, No. 6, 885-908.

Belsky, J., & Pluess, M. (2009b). Why Therapy Should Fail (Sometimes): Differential Susceptibility to Environmental Influences. New Therapist, 62 (July/August), 18-27.

Belsky, J. Jonassaint, C., Pluess, M., Stanton, M., Brummet B., and Williams R. (2009) Vulnerability genes or plasticity genes? Molecular Psychiatry 2009, 1-9.

Boyce, W.T. & Ellis, B.J. (2005) Biological Sensitivity to Context. I: An evolutionary-developmental theory of the origins and functions of stress reactivity. Development & Psychopathology, 17, 271-301.

Boyce, W.T. & Ellis, B.J. (2008) Biological Sensitivity to Context. Current Directions in Psychological Science. Volume 17 – 3, 183-187.

Chen, C., Chen, C., Moyzis, R., Stern, H., He, Q., Li, H. & Dong, Q. (2011). Contributions of dopamine-related genes and environmental factors to Highly Sensitive Personality: A multi-step neuronal system-level approach. PLoS ONE.  6:e21636.

Chess, S. & Thomas A. (1996) Temperament Theory and Practice. New York: Brunner/Mazel.

Chess, S. & Thomas A. (1999) Goodness of fit. Clinical Applications from Infancy through Adult Life. New York: Brunner/Mazel.

Ellis, B.J. Boyce, T.W., Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M.J., Van Ijzendoorn, M. H. (2011) Differential susceptibility to the environment: An evolutionary-neurodevelopmental theory. Development and Psychopathology, 23, 7-28.

Essex, M.J., Armstrong, J.M., Burk, L.R.; Goldsmith, H.H., Boyce, T. (2011) Biological sensitivity to context moderates the effects of the early teacher-child relationship on the development of mental health by adolescence. 

Gilissen, R, Bakermans-Kranenburg, M.J., van Ijzendoorn, M.H. & Van der Veer, R (2008). Parent-child relationship, temperament and physiological reactions to fear-inducing film clips: Further Evidence for differential susceptibility. Journal of Experimental Child Psychology, 99, 182-195.

Hankin, B.L, Nederhof, E., Oppenheimerm C.W., Jenness J., Young F. J.  ,Abela J.R.Z., Smolen, A, Ornel, J, &  Oldehinkel, A. J. (2011)
Differential susceptibility in youth: evidence that 5-HTTLPR x positive parenting is associated with positive affect ‘for better and worse’. Translational Psychiatry 1, e44.

Homberg, R. J., & Lesch, K. P. (2011). Looking on the bright side of Serotonin transporter gene variation. Biological Psychiatry, 69, 513-519.

Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E., Cao, G,, Feng, T., & Weng, X. (2010) The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Knafo, A., Israel, S & Ebstein, R.P. (2011) Heritability of childrens prosocial behavior and differential susceptibility to parenting by variation of the dopamine receptor D4 gene. Development and psychopathology, 23, 53-67.

Kristal, J. (2005) The Temperament Perspective. Brookes Publishing. New York.

Licht, C., Mortensen, E. L., & Knudsen, G. M. (2011). Association between sensory processing sensitivity and the serotonin transporter polymorphism 5-HTTLPR short/short genotype.  Biological Psychiatry, 69, supplement for Society of Biological Psychiatry Convention and Annual Meeting, abstract 510.

Nederhof E., Belsky J, Ormel J, Oldehinkel AJ. (2012).  Effects of divorce on Dutch boys' and girls' externalizing behavior in Gene × Environment perspective: diathesis stress or differential susceptibility in the Dutch Tracking Adolescents' Individual Lives Survey study?
Development and Psychopathology. 2012 Aug;24(3):929-39.

Pluess, M., & Belsky, J. (2010). Differential Susceptibility to Parenting and Quality Child Care. Developmental Psychology, 46(2), 379-390.

Pluess, M. & Belsky, J. (2011) Prenatal programming of postnatal plasticity? Development and Psychopathology, 23, 29-38.

Pluess, M., & Belsky, J. (2012). Conceptual issues in psychiatric gene-environment interaction research. American Journal of Psychiatry, 169(2), 222-223

Pluess, M., & Belsky, J. (2013). Vantage sensitivity: Individual differences in response to positive experiences. Psychological Bulletin, 139, 901-916.

Pluess, M., Velders, F.P., Belsky, J., van Ijzendoorn, M.H., Bakermanns-Kranenburg, M.J., Jaddoe, V.W.V., Hofman, A., Arp, P.P., Verhulst, F.C. & Tiemer, H. (2011) Serotonin Transporter Polymorphism Moderates Effects of Prenatal Maternal Anxiety on Infant Negative Emotionality. Biological Psychiatry;69:520-525.

Poehlmann J., Schwichtenberg, A.J.M., Shlafer, R.J., Hahn, J.B., Warner, R. (2011) Emerging self-regulation in toddlers born preterm or low birthweight: Differential susceptibility to parenting? Development and Psychopathology, 23. 177-193.

Silverman, L. K. (1994) The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society. Roeper Review. 17(2), 110-16. 
 

 
Sensitiv Balance        Peter Bangs Vej 7A        2000 Frederiksberg        Telefon 40983322        kontakt@sensitiv.dk
© Copyright Sensitiv Balance - Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering af indhold er ikke tilladt.
Enhver anden type gengivelse af indhold kræver skriftlig aftale med Sensitiv Balance.